Senast uppdaterad 2020-08-19

Riksbyggens Bostadsrättsförening Klarastrand

INFORMATION OM FÖRENING OCH FASTIGHETER

Försäljning

Styrelsen har sammanställt uppgifter om föreningen som kan vara av betydelse för både mäklare och intresserade köpare att känna till. På www.brfklarastrand.se finns stadgar, årsredovisning, kontaktuppgifter och övrig information. Uppgift om pantbrev lämnas av Riksbyggen via telefon 0771-860 860 eller e-post:

Visning av försäljningsobjekt

Entrédörrar går inte att öppna med portkod eller från lägenheten med telefon. Vid visning ansvarar mäklaren för att entrén är bemannad och hjälpa besökare med hisskoden för att komma till rätt våning. Hisskoden får inte anslås eller lämnas ut och entrédörren mot gatan får inte ställas i upplåst läge.

Bostadsrättsföreningens adress

Riksbyggens Bostadsrättsförening Klarastrand
Box 9051
102 71 Stockholm
Org.nr: 716421-2081
E-post:

Överlåtelseavtal och ansökan om inträde och/eller utträde i föreningen

Riksbyggen har en digital tjänst på www.riksbyggen.se där mäklaren registrerar överlåtelser, fyller i medlemskapsansökan, hanterar kompletterande dokument och hämtar stadgar och årsredovisning. Ansökan skickas sedan till Riksbyggen för granskning. När handlingarna är kompletta går ärendet vidare till styrelsen för beslut om medlemskap.

För att ge nya medlemmar information om föreningen inför tillträdet behöver uppgift om köparens telefon och e-post meddelas styrelsen via e-post:

Avflyttningskontroller inför försäljning

Syftet är att kontrollera att inga bostadsrätter överlåts som har otillåtna ändringar eller installationer i lägenheten. Avflyttningskontrollen innefattar bl.a. ventilations-, värme- och sanitetsinstallationer samt kontroll att utlämnade nycklar och passerbrickor inte förkommit. Avflyttningskontroller bekostas av föreningen.
Det åligger bostadsrättshavaren att i god tid före planerad försäljning informera styrelsen om att en överlåtelse kommer att ske så att eventuella brister kan åtgärdas innan överlåtelseprocessen slutförs.

Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift

Föreningen tar ut en överlåtelseavgift om 2,5 % av gällande prisbasbelopp vid överlåtelsen som betalas av säljaren. Föreningen tar även ut en pantsättningsavgift om 1 % av gällande prisbasbelopp som betalas av köparen (bostadsrättshavaren/pantsättaren).

Avläsning elmätare och elabonnemang

Föreningen är ansluten till elnätet via Ellevio. Avläsning sker automatiskt, men glöm inte att överlåta abonnemanget till ny ägare när du säljer lägenheten.

Allmänt om föreningen

Föreningen innehar fastigheten Bleket 1 med tomträtt och avgäldsperioden löper i 10 år till
2023-09-30.
Föreningen äger och förvaltar fem punkthus med adress Blekholmsterrassen 3, 5, 7, 9 och 11 som uppfördes 1993 och 1994. Mellan husen finns gårdar med träd och planteringar samt utemöbler. Gårdarna har utsikt mot kanalen Klara sjö. Mellan föreningens tomtmark och Klara sjö ligger Blekholmsparken som sköts av Stockholms stad.

I månadsavgiften ingår kabel-tv från Com Hem med 21 populära kanaler och 8 valfria kanaler samt IP-telefoni och bredband via A3 med upp till 1000 Mbit/s i ned- och uppladdning.

Uppvärmning: Fjärrvärme, ingår i månadsavgiften.

Ventilation: FTX, Centralt frånluftvärmesystem El: Jordade uttag i samtliga lägenheter.

Föreningen har brutet räkenskapsår (1 juli till 30 juni). Föreningsstämman hålls under oktober. Extra stämmor kan förekomma. I föreningens stadgar §§ 20—26 finns reglerna för stämmor. Mellan stämmorna hålls informationsmöte i maj eller juni månad eller vid behov.

Ekonomi

Styrelsen arbetar för att medlemmarna ska känna sig trygga med att bo i en välskött förening som har en sund och stabil ekonomi. Allt för att skapa värde över tid. Föreningen gör löpande avsättningar för renoveringar enligt en underhållsplan som sträcker sig 30 år framåt i tiden.
Styrelsen bedömer att nuvarande avgiftsnivå kommer att vara oförändrad till år 2025 baserat på det gynnsamma ränteläget och att en stor del av lånen bundits till mycket låg ränta i 5 år. Föreningens lån uppgår till 51 625 000 kr per 2020-08-18 vilket motsvarar en belåningsgrad på 4 775 kr per kvadratmeter bostadsyta.

Enligt www.ekonomifokus.se är mindre än 5 000 kr/kvadratmeter i skuld mycket bra. Föreningens skuldkvot (lån/omsättning) uppgår till 4,89. En skuldkvot under 5 anses mycket bra enligt Ekonomifokus.

Enligt Finansinspektionens bolånerapport daterad 2 april 2020 är befintliga bostadsrättsföreningars genomsnittliga skuld 5 821 kr per kvadratmeter bostadsyta 2019 (genomsnitt för hela landet). För nyproducerade bostadsrätter i nybildade föreningar var den genomsnittliga skulden 12 945 kr per kvadratmeter.

Styrelsen arbetar för att våra medlemmar ska känna sig trygga med att bo i en välskött förening som har en sund och stabil ekonomi. Allt för att skapa värde över tid.
Styrelsen sammanträder normalt en gång i månaden utom under sommarmånaderna juni och juli.

Lägenheter

Varje lägenhet har ett unikt tre- eller fyrsiffrigt objektsnummer.
Föreningen godkänner delat ägande utan särskilda krav på hur ägandet är fördelat. Föreningen accepterar inte juridisk person som ägare vilket framgår stadgarna.
I föreningen finns 150 lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt enligt följande:
1 rum och kök: 13
2 rum och kök: 49
3 rum och kök: 50
4 rum och kök: 36
6 rum och kök: 2
Till varje lägenhet finns förråd på våningsplan 1, 2 eller 3. Därutöver har föreningen 41 extra förråd av varierande storlek som hyrs ut till medlemmar för 400 kr per kvm och år.

Gemensamma anläggningar m.m.

På Blekholmsterrassen 7, plan 1 finns en lokal på 61 kvm som hyrs ut till boende för 500 kr per dygn. I lokalen finns två sängar och en bäddsoffa, ett enklare kök samt toalett och dusch. Utanför lokalen finns en möblerad uteplats som nås via altandörr. I varje hus finns en tvättstuga, hushållssoprum och återvinningsrum för glas och tidningar. Grovtvättmaskin finns i tvättstugan på Blekholmsterrassen 7. Grovsoprum finns på Blekholmsterrassen 3. Cykelrum finns på Blekholmsterrassen 7 och 11.

Förvaltning och organisationsanslutning

Föreningen har avtal med Riksbyggen för den ekonomiska och tekniska förvaltningen. Brf Klarastrand är en äkta bostadsrättsförening och klassas som äkta privatbostadsföretag.

Föreningen är delägare i Riksbyggen genom medlemskap i Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar i Stockholm.

Delägande i garage- och gatusamfällighet

Föreningen har 39 bilparkeringsplatser i Klarastrandsgaraget med adress Blekholmsgatan. Hyran är 1600 kr per bilplats och månad.

Föreningens andel i gemensamhetsanläggningen som förvaltas av Klarastrandsgaragets samfällighetsförening är 12 %. Föreningens andel i gemensamhetsanläggningen som förvaltas av Blekholmsgatans samfällighetsförening är 4 %.

Energideklaration

Energideklaration utfördes 2015. Energiförbrukningen uppgår till 104 kWh/kvm och år för värme, varmvatten och fastighetsel. Normalförbrukning för denna typ av fastighet är 122 till 148 kWh/kvm och år.

Planerat underhåll

Föreningen har en underhållsplan som sträcker sig över en 30-årsperiod och gör årligen avsättningar till planerade underhållsåtgärder. Av årsredovisningen framgår årlig avsättning, ianspråktagande och reserverade medel i underhållsfonden. Reparationer kostnadsförs löpande.

Planerat och utfört underhåll under innevarande och tidigare år:

2020: Planerat underhåll: Byte av värmeväxlare och fläktar.
2019: OVK-besiktning. Målning av fasader under pelargång mot Blekholmsparken.

 

2018: Byte av termostater i alla lägenheter. Stamspolning av avloppsledningar i alla lägenheter. 2017: Målning av dörrar och fönsterpartier vid entréer mot gatan och parken.
2016: Byte av porttelefoner och ommålning av entrékorridorer mot gatan. OVK-besiktning.
2015: Modernisering av alla hissar. Ombyggnation av tvättstugan i Blekholmsterrassen 5.
2014: Ombyggnation och målning av tvättstugorna i Blekholmsterrassen 3 och 11.
2013: Byte av styr- och reglerteknik för värmekablar på tak och i stuprör.
2012: Målning av fasadytor på föreningens hus. Byte till LED-belysning i allmänna utrymmen..
2011: Byte av låssystem till system med elektroniskt programmerbara lås.
2010: Byte av takfläktar för centralt frånluftvärmesystem i syfte att sänka energiförbrukning. 

Har du förslag på att förbättra informationen?

Synpunkter och förslag på förbättringar av informationen tas tacksamt emot per e­ post till

Ladda ned

Energideklaration 
Stadgar
Årsredovisningar
Besiktningsprotokoll OVK 2020-06-01 (2).pdf