Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och en allmänt ökad medvetenhet om krisberedskap vill styrelsen ge en kortfattad information om skyddsrummen som finns i vår fastighet. 

Vi har 6 skyddsrum med plats för 980 personer som finns på våningsplan 1 och 2 på Blekholmsterrassen 7, 9 och 11. Utrustning för att ställa i ordning skyddsrummen finns i särskilda skyddsrumsförråd i skyddsrummen på plan 2. Det är fastighetsägaren, det vill säga bostadsrättsföreningen, som ansvarar för att ställa i ordning skyddsrummen inom 48 timmar om ett behov uppstår.

Skyddsrummen besiktades senast i september 2021 av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, utan anmärkning. 

Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. Skyddsrummen är till för alla personer, även de som inte bor i vår bostadsrättsförening.

Skyddsrummen är konstruerade för att kunna skydda mot olika stridsmedel, till exempel:

  • stötvåg och splitter
  • gasbeläggning
  • biologiska stridsmedel
  • brand
  • joniserande strålning

Bra att ta med till skyddsrummet:

 Ficklampa
Vatten (i flaska)
Mat som tål rumstemperatur
Hygienartiklar
Toalettpapper
Mediciner
Första hjälpen-väska
Varma kläder
Värdehandlingar (Id-kort/körkort, kontanter, kontokort)
Nycklar
Mobiltelefon + laddare eller powerbank

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbsida finns mer information om skyddsrum och hur man förbereder sig inför en eventuell krissituation. https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/

Med vänlig hälsning

Styrelsen